Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żerniki gmina Kórnik, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI / 314 / 2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska cywilnego dz. nr 31/2, 31/5, 31/7, 21L/1w Żernikach zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku nr V/36/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach i Gądkach, gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2011-10-25 Data wydania: 2011-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek.
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:57:09
Data ogłoszenia: 2010-08-03 Data wydania: 2010-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/506/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Żernikach, gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2011-06-04 22:31:00
Data ogłoszenia: 2010-03-16 Data wydania: 2009-11-19
Tytuł dokumentu: wyrok sygn. akt. IV SA/Po 438/09 z dnia 19 listopada 2009 r. stwierdzający nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 września 2008 r. nr XXVII/276/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Żernikach gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:09:51
Data ogłoszenia: 2009-08-05 Data wydania: 2008-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/276/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Żernikach, gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:47:35