Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Robakowo gmina Kórnik, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-02-10 Data wydania: 2016-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/216/2016 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej dla działek nr ewid.: 98/1, 98/2, 107/1, 107/2, 118/23, 118/24, 118/26, 118/27 i 119/3 oraz części działki 105/2, obręb Robakowo, gmina Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:47
Data ogłoszenia: 2014-08-11 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/538/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 164/1, 164/2, 120/2 i 100/4, obręb geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik.
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:59
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik.
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:42
Data ogłoszenia: 2014-02-11 Data wydania: 2013-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/455/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej - obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny Robakowo, Gm. Kórnik - rejon ul. Szkolnej i Żernickiej – Etap I.
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:15
Data ogłoszenia: 2013-03-06 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.7.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2013r. wskazująca że uchwała Nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie – rejon ulicy Żernickiej, gmina Kórnik - została podjęta z naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:15
Data ogłoszenia: 2013-02-20 Data wydania: 2012-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie - rejon ul. Żernickiej, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2013-02-20 22:45:34
Data ogłoszenia: 2013-02-14 Data wydania: 2013-01-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.413.2.5.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2013r. wskazujące iż uchwała Nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie – rejon ul. Żernickiej, gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:41
Data ogłoszenia: 2012-08-13 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/251/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Robakowo - działki nr ewid. 206/9 i 206/10, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2012-08-14 17:57:43
Data ogłoszenia: 2011-02-07 Data wydania: 2010-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/620/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej - obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny Robakowo, Gm. Kórnik - rejon ul. Szkolnej i Żernickiej.
Data dodania do bazy: 2011-02-27 22:12:00
Data ogłoszenia: 2010-11-25 Data wydania: 2010-07-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-5.0912- 8/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2010r. wskazujące że uchwała Nr LIV/544/10 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 370, obręb geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik - została podjęta z naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2011-05-25 01:24:00