Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Borówiec gmina Kórnik, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/315/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Skarpie, w Borówcu, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2016-01-13 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/191/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej dla działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geodezyjny Borówiec, oraz działek o numerach ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb geodezyjny Skrzynki, gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:42:58
Data ogłoszenia: 2015-05-11 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Borówiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:20
Data ogłoszenia: 2014-08-11 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/552/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Spółdzielczej- etap I, obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:59
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik.
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:42
Data ogłoszenia: 2013-12-05 Data wydania: 2013-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.483.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2013r. orzekające nieważność § 21 pkt 1 uchwały NR XXXIX/433/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Borówcu, gm. Kórnik, rejon ul. Kempingowej w Borówcu i os. Wczasowego w Mościenicy
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:57:30
Data ogłoszenia: 2013-12-05 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/433/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Borówcu, gm. Kórnik, rejon ul. Kempingowej w Borówcu i os. Wczasowego w Mościenicy.
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:57:30
Data ogłoszenia: 2012-04-03 Data wydania: 2012-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/200/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy Czereśniowej i Wiśniowej, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:08
Data ogłoszenia: 2012-03-29 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI / 194 / 2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie ulicy Głównej Borówiec II, w części dotyczącej działki nr 204/4, obręb Kamionki.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:54
Data ogłoszenia: 2012-01-04 Data wydania: 2011-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głównej i Poznańskiej obręb Borówiec , Gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:50