Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stara Huta gmina Krośnice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.8.2017.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność § 5 pkt 2 lit. d uchwały nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Stara Huta, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 42/71


2


3