Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stara Huta gmina Krośnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-27 Data wydania: 2017-07-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.8.2017.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność § 5 pkt 2 lit. d uchwały nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Stara Huta, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 42/7
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Stara Huta, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 8/5; 8/6; 12/2
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2009-07-01 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/169/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Krośnice, w obrębie wsi Stara Huta, w granicach działki nr ewid. 31.
Data dodania do bazy: 2011-05-28 21:59:00