Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kuźnica Czeszycka gmina Krośnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-07-21 Data wydania: 2016-07-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.9.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Krośnice nr XXI/130/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Kuźnica Czeszycka, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 148/7
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:18
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Kuźnica Czeszycka, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 148/7
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:51
Data ogłoszenia: 2014-06-10 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/238/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Kuźnica Czeszycka,w granicach działki o numerze ewidencyjnym 148/4.
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15
Data ogłoszenia: 2013-11-21 Data wydania: 2013-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/191/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Kuźnica Czeszycka, w granicach działek o numerze ewidencyjnym 21/3 i 92.
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:20:53
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Kuźnica Czeszycka, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 155/4
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04