Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bukowice gmina Krośnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-23 Data wydania: 2017-02-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Krośnice nr XXX/162/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice w obrębie Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 773/2
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:52
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/162/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 773/2
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/161/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naobszarze Gminy Krośnice, w obrębie Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 151
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2013-10-22 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/177/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 38/19
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 540/2
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2012-04-03 Data wydania: 2012-01-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 773/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Krośnice nr IX/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2012-02-13 Data wydania: 2011-12-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/73/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 82.
Data dodania do bazy: 2012-02-14 00:08:28
Data ogłoszenia: 2011-09-27 Data wydania: 2011-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice.
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:42:36
Data ogłoszenia: 2009-07-01 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/170/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krośnice, w miejscowości Bukowice, dla działki nr ewid. 73.
Data dodania do bazy: 2011-03-31 23:59:00
Data ogłoszenia: 2009-05-18 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/174/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krośnice nr XIII/99/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krośnice, w miejscowości Bukowice, dla działki nr ewid. 8
Data dodania do bazy: 2011-06-16 09:35:07