Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czeszyce gmina Krośnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-04-03 Data wydania: 2012-01-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 743/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Krośnice nr IX/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Czeszyce, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 89
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:58
Data ogłoszenia: 2011-07-29 Data wydania: 2011-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Czeszyce, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 89.
Data dodania do bazy: 2011-07-29 21:26:54