Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krośnice gmina Krośnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-15 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-03-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 45/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2010 r. Nr XXX/215/2010 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krośnice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2010-07-29 Data wydania: 2010-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/215/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Krośnice
Data dodania do bazy: 2011-05-22 21:29:00