Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lędzina gmina Krośnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-08-01 Data wydania: 2011-04-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 631/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Krośnice z dnia 4 sierpnia 2010 . nr XXXIV/237/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Gminy Krośnice w obrębie wsi Lędzina
Data dodania do bazy: 2011-08-01 18:56:22
Data ogłoszenia: 2011-07-29 Data wydania: 2011-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Lędzina, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 132.
Data dodania do bazy: 2011-07-29 21:26:54
Data ogłoszenia: 2010-09-29 Data wydania: 2010-08-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/237/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Lędzina, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 102.
Data dodania do bazy: 2011-03-16 00:23:00