Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łazy Wielkie gmina Krośnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-24 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.8.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność § 3 pkt 7 we fragmencie "przesyłowi i" uchwały Rady Gminy Krośnice nr XX/124/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 177/3 (część) i 177/5.
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:27
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 177/3 (część) i 177/5
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:16
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/266/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 25/13
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:47
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie AM1, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 27/7
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2011-03-21 Data wydania: 2011-02-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 35, 36/1.
Data dodania do bazy: 2011-03-21 17:20:00
Data ogłoszenia: 2009-07-01 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/172/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krośnice, w miejscowości Łazy Wielkie, dla działki nr ewid. 46/1.
Data dodania do bazy: 2011-03-17 22:33:00