Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łazy Małe gmina Krośnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/266/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 25/13
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:47
Data ogłoszenia: 2011-08-01 Data wydania: 2011-04-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 632/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Krośnice z dnia 4 sierpnia 2010 r. nr XXXIV/238/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Gminy Krośnice w obrębie wsi Łazy Małe, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 177/6
Data dodania do bazy: 2011-08-01 18:56:22
Data ogłoszenia: 2010-09-29 Data wydania: 2010-08-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/238/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Małe, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 177/6.
Data dodania do bazy: 2011-04-13 00:26:00