Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat białostocki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2012-02-06 Data wydania: 2011-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/115/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno (dz. nr geodezyjny 618, 619, 620, 624, 625, 627, 628)
Data dodania do bazy: 2012-02-12 21:49:56
Data ogłoszenia: 2011-12-16 Data wydania: 2011-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Małynka, w gminie Zabłudów
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:16:21
Data ogłoszenia: 2011-12-16 Data wydania: 2011-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/162/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Łapy
Data dodania do bazy: 2011-12-28 14:57:45
Data ogłoszenia: 2011-11-18 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Gnieciuki, w gminie Zabłudów
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:44:33
Data ogłoszenia: 2011-11-09 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa rejonu ulic Nadawki i Białostockiej
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:44:25
Data ogłoszenia: 2011-11-04 Data wydania: 2011-10-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej Fabryce Maszyn Rolniczych „Biafamar” w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-09-01 Data wydania: 2011-08-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty – obszar planistyczny Olmonty Wschód
Data dodania do bazy: 2011-09-01 20:36:20
Data ogłoszenia: 2011-08-03 Data wydania: 2011-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.100.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 20011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod budowę mieszkaniowo- pensjonatową z usługami zdrowia i opieki społecznej, obejmującego działkę Nr ew. 118 i przylegające do niej części działek Nr ew. 80/2 i 112, położone na gruntach wsi Załuki w gminie Gródek, woj. podlaskie
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42
Data ogłoszenia: 2011-08-03 Data wydania: 2011-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.101.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/68/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 2057/2, 2057/3, 2057/4 i 2057/5 położonych na gruntach wsi Gródek w gminie Gródek, woj.. podlaskie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42
Data ogłoszenia: 2011-07-27 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa zlokalizowanych przy ul. Wojtachowskiej, sąsiadujących z terenem linii kolejowej E-75 PKP i Obwodnicą Wasilkowa
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:35:24