Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zabłudów, podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-03-22 Data wydania: 2017-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Zamiejskiej, Bielskiej i drogi gminnej nr geod. 106 w Zabłudowie
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2014-01-13 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Zabłudów z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:27
Data ogłoszenia: 2013-11-21 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/216/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zabłudów
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:19
Data ogłoszenia: 2011-12-16 Data wydania: 2011-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Małynka, w gminie Zabłudów
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:16:21
Data ogłoszenia: 2011-11-18 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Gnieciuki, w gminie Zabłudów
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:44:33
Data ogłoszenia: 2011-06-24 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 678, 679, 684/1 i części działek Nr ew. 662, 680/1, 680/2, 681 i 683, poło-żonych na gruntach wsi Bobrowa w Gminie Zabłudów w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa mineralnego
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:42:51
Data ogłoszenia: 2011-02-08 Data wydania: 2011-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK–II.4131.2.7.2011.BG. Wojewody Podlaskiego z dnia 2 lutego 2011r. stwierdzając nieważność uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 662, 678, 679, 684/1 i 683 na odcinku przylegającym do działki 684/1, położonych na gruntach wsi Bobrowa w Gminie Zabłudów w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa mineralnego
Data dodania do bazy: 2011-02-02 00:36:00