Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wasilków, podlaskie


Data ogłoszenia: 2018-02-05 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/353/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa ("Cmentarz w Świętej Wodzie")
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/342/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:42
Data ogłoszenia: 2017-12-14 Data wydania: 2017-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/307/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Wasilków (w sąsiedztwie rejonu Panerka)
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:04
Data ogłoszenia: 2016-11-24 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/186/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa rejonu ulic Nadawki i Białostockiej
Data dodania do bazy: 2016-12-11 13:11:30
Data ogłoszenia: 2016-07-19 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/162/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sochonie w gminie Wasilków
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:31:46
Data ogłoszenia: 2016-07-19 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/163/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów Miasta Wasilków (osiedle „Leśne II”)
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:53
Data ogłoszenia: 2015-07-03 Data wydania: 2015-07-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.83.2015.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lipca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W.Rabczyńskiego
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:41:00
Data ogłoszenia: 2015-06-22 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W. Rabczyńskiego
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:05
Data ogłoszenia: 2013-04-29 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa położonego pomiędzy ulicami: Grzybową, Kościelną, Łazienną i Wojtachowską
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:35
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Katrynka
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:35:13