Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Załuki gmina Gródek, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.100.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 20011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod budowę mieszkaniowo- pensjonatową z usługami zdrowia i opieki społecznej, obejmującego działkę Nr ew. 118 i przylegające do niej części działek Nr ew. 80/2 i 112, położone na gruntach wsi Załuki w gminie Gródek, woj. podlaskie1


2


3