Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat białostocki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2009-09-21 Data wydania: 2009-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/233/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.
Data dodania do bazy: 2011-05-07 01:44:00
Data ogłoszenia: 2009-08-19 Data wydania: 2009-08-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/184/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Rybniki (rejon skrzyżowania dróg do wsi Wólka Przedmieście i Kaczrczmisko)
Data dodania do bazy: 2011-03-01 22:42:00
Data ogłoszenia: 2009-08-07 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/190/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Markowszczyzna, gmina Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2011-03-16 21:54:00
Data ogłoszenia: 2009-08-07 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/191/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Korycka, gmina Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2011-02-19 22:37:00
Data ogłoszenia: 2009-08-07 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/192/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Kościelna, gmina Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2011-02-06 18:17:00
Data ogłoszenia: 2009-08-07 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/193/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2011-02-10 20:06:00
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/184/09 Rady Gminy Gródek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 119, 120 i 121/2 o łącznej powierzchni 8,5 ha, położonych na gruntach wsi Borki w Gminie Gródek w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową, turystyczno-hotelową
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:14:15
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/251/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo
Data dodania do bazy: 2011-06-26 22:17:16