Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Juchnowiec Kościelny, podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-12-19 Data wydania: 2017-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:42
Data ogłoszenia: 2017-12-19 Data wydania: 2017-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:42
Data ogłoszenia: 2017-12-19 Data wydania: 2017-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:42
Data ogłoszenia: 2014-12-02 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/464/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze Wieś
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:17
Data ogłoszenia: 2014-10-13 Data wydania: 2014-09-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/449/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie i Lewickie Kolonia - obszar planistyczny „Lewickie produkcja"
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:30:10
Data ogłoszenia: 2014-10-13 Data wydania: 2014-09-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/449/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie i Lewickie Kolonia - obszar planistyczny „Lewickie produkcja"
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:30:10
Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/438/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze Wieś
Data dodania do bazy: 2014-08-14 08:34:44
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-06-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.134.2014.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXXVI/412/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa)
Data dodania do bazy: 2014-06-22 12:04:30
Data ogłoszenia: 2014-05-13 Data wydania: 2013-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:06
Data ogłoszenia: 2014-05-13 Data wydania: 2014-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/412/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie – obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa)
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:06