Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Gródek, podlaskie


Data ogłoszenia: 2015-08-25 Data wydania: 2015-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Gródek z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:54
Data ogłoszenia: 2014-07-23 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Gródek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gródek w rejonie ulicy Polnej (rozszerzenie cmentarza)
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:33
Data ogłoszenia: 2012-09-05 Data wydania: 2012-09-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.195.2012.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 3 września 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/165/12 Rady Gminy Gródek z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo – pensjonatową z usługami zdrowia i opieki społecznej, obejmującego działkę Nr ew. 118 i przylegające do niej części działek Nr ew. 80/2 i 112, położone na gruntach wsi Załuki w gminie Gródek, woj. podlaskie
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:32:37
Data ogłoszenia: 2012-04-24 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 2057/2, 2057/3, 2057/4 i 2057/5 położonych na gruntach wsi Gródek w gminie Gródek, woj. podlaskie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:26
Data ogłoszenia: 2011-08-03 Data wydania: 2011-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.100.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 20011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod budowę mieszkaniowo- pensjonatową z usługami zdrowia i opieki społecznej, obejmującego działkę Nr ew. 118 i przylegające do niej części działek Nr ew. 80/2 i 112, położone na gruntach wsi Załuki w gminie Gródek, woj. podlaskie
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42
Data ogłoszenia: 2011-08-03 Data wydania: 2011-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.101.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/68/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 2057/2, 2057/3, 2057/4 i 2057/5 położonych na gruntach wsi Gródek w gminie Gródek, woj.. podlaskie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/184/09 Rady Gminy Gródek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 119, 120 i 121/2 o łącznej powierzchni 8,5 ha, położonych na gruntach wsi Borki w Gminie Gródek w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową, turystyczno-hotelową
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:14:15