Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat białostocki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2011-07-12 Data wydania: 2011-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Grabówka w Gminie Supraśl, w rejonie ulicy Leszczynowej
Data dodania do bazy: 2011-07-12 18:22:50
Data ogłoszenia: 2011-06-24 Data wydania: 2011-05-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Wschód
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:42:51
Data ogłoszenia: 2011-06-24 Data wydania: 2011-06-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.73.2011.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty – obszar planistyczny Olmonty Wschód oraz części załącznika Nr 1 do wskazanej wyżej uchwały
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:42:51
Data ogłoszenia: 2011-06-24 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 678, 679, 684/1 i części działek Nr ew. 662, 680/1, 680/2, 681 i 683, poło-żonych na gruntach wsi Bobrowa w Gminie Zabłudów w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa mineralnego
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:42:51
Data ogłoszenia: 2011-06-17 Data wydania: 2011-05-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty Zachód)
Data dodania do bazy: 2011-06-17 19:39:21
Data ogłoszenia: 2011-04-15 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola, w gminie Michałowo
Data dodania do bazy: 2011-04-16 01:26:00
Data ogłoszenia: 2011-02-14 Data wydania: 2010-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Buksztel w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2011-02-14 22:03:00
Data ogłoszenia: 2011-02-14 Data wydania: 2010-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2011-02-14 18:43:00
Data ogłoszenia: 2011-02-08 Data wydania: 2011-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK–II.4131.2.7.2011.BG. Wojewody Podlaskiego z dnia 2 lutego 2011r. stwierdzając nieważność uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 662, 678, 679, 684/1 i 683 na odcinku przylegającym do działki 684/1, położonych na gruntach wsi Bobrowa w Gminie Zabłudów w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa mineralnego
Data dodania do bazy: 2011-02-02 00:36:00
Data ogłoszenia: 2010-11-18 Data wydania: 2010-11-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR.0911-167/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/270/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części gminy Wasilków- powiększenie cmentarza prawosławnego
Data dodania do bazy: 2011-04-19 01:36:00