Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat białostocki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2012-07-24 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/112/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:51
Data ogłoszenia: 2012-07-24 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/112/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:51
Data ogłoszenia: 2012-07-24 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/112/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:51
Data ogłoszenia: 2012-07-24 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/112/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:51
Data ogłoszenia: 2012-06-28 Data wydania: 2012-06-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/149/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki Osiedle (obszar planistyczny Ignatki Osiedle - Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji)
Data dodania do bazy: 2012-06-29 15:23:09
Data ogłoszenia: 2012-05-18 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/101/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podleśnej w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:04:05
Data ogłoszenia: 2012-04-24 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 2057/2, 2057/3, 2057/4 i 2057/5 położonych na gruntach wsi Gródek w gminie Gródek, woj. podlaskie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:26
Data ogłoszenia: 2012-03-20 Data wydania: 2012-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/93/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) na terenie gminy Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:23
Data ogłoszenia: 2012-03-20 Data wydania: 2012-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/93/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) na terenie gminy Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:23
Data ogłoszenia: 2012-03-15 Data wydania: 2012-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/92/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji transformatorowo – rozdzielczej GPZ „NAREW” 400/110 kV na terenie gminy Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:23