Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podlaskie


Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/697/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/698/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. J.H. Dąbrowskiego i Botanicznej)
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-05 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/537/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na południe od GPZ „Reja” w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-05 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/538/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej dzielnicy przemysłowej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47