Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Czarna Białostocka, podlaskie


Data ogłoszenia: 2013-11-21 Data wydania: 2013-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/190/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:19
Data ogłoszenia: 2012-05-18 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/101/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podleśnej w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:04:05
Data ogłoszenia: 2011-11-04 Data wydania: 2011-10-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej Fabryce Maszyn Rolniczych „Biafamar” w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-02-14 Data wydania: 2010-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Buksztel w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2011-02-14 22:03:00
Data ogłoszenia: 2011-02-14 Data wydania: 2010-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2011-02-14 18:43:00
Data ogłoszenia: 2010-10-12 Data wydania: 2010-10-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR.0911/149/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/311/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2011-04-27 21:04:00
Data ogłoszenia: 2010-10-12 Data wydania: 2010-10-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR..0911/148/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/310/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Buksztel w Czarnej Białostockiej
Data dodania do bazy: 2011-02-10 18:59:00
Data ogłoszenia: 2009-09-21 Data wydania: 2009-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/233/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.
Data dodania do bazy: 2011-05-07 01:44:00