Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gródek gmina Gródek, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.101.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/68/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 2057/2, 2057/3, 2057/4 i 2057/5 położonych na gruntach wsi Gródek w gminie Gródek, woj.. podlaskie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług turystycznych1


2


3