Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-03-22 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 795/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trąbinek
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-22 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-22 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-20 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Kopernika, ulicy Ogrodowej, ulicy Rolniczej
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:54
Data ogłoszenia: 2017-03-17 Data wydania: 2017-03-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.12.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2017 r. wskazująca że uchwała nr XXXVIII/610/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część Centrum A została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:54
Data ogłoszenia: 2017-03-15 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/412/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pl. Jana Metziga i ulicy Kościelnej w Lesznie.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-15 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/413/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych, Usługowej i granic miasta Leszna.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-15 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/341/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/ 2006 z dnia 29.03.2006r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:54
Data ogłoszenia: 2017-03-15 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/344/2017 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część południową terenów położonych w obrębie Kołata, gmina Pobiedziska.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-14 Data wydania: 2017-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.7.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krępa I gmina Tuliszków
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17