Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.529.2016.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2016r. orzekające nieważność § 3 pkt 3 oraz § 5 pkt 3 lit. a w zakresie wyrazów „i usługowych” uchwały Rady Miejskiej Zbąszynia Nr XIX/202/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki nr 520/2 oraz części działek nr 506 i nr 449 położonych w Przyprostyni, gm. Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:54
Data ogłoszenia: 2016-12-28 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/273/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w obrębie wsi Nowe Oborzyska.
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:54:01
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-12-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/664/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu.
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:53
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-12-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/665/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu.
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:53
Data ogłoszenia: 2016-12-23 Data wydania: 2016-12-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/254/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Konopnickiej, Reymonta, Rzemieślniczej
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:53
Data ogłoszenia: 2016-12-23 Data wydania: 2016-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice, gmina Święciechowa
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:53
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 215/XXIII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Sławęcinek, Sławęcin, Lubomyśle, Różnowa, Sarnowa Kolonia, Ślesin i Szyszyn
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:53
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 215/XXIII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Sławęcinek, Sławęcin, Lubomyśle, Różnowa, Sarnowa Kolonia, Ślesin i Szyszyn
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:53
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 215/XXIII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Sławęcinek, Sławęcin, Lubomyśle, Różnowa, Sarnowa Kolonia, Ślesin i Szyszyn
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:53
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 215/XXIII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Sławęcinek, Sławęcin, Lubomyśle, Różnowa, Sarnowa Kolonia, Ślesin i Szyszyn
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:53