Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-04-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 300/XXXV/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Strugi Kicińskiej” w Czerwonaku
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:26
Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-04-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 301/XXXV/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy Leśnej” w Czerwonaku
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:26
Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/219/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum-Południe - teren szkoły i usług w rejonie ul. Kołłątaja w Luboniu”.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:26
Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/320/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 311/5
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:26
Data ogłoszenia: 2017-04-24 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/198/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Rawicz - GPZ Góra, na terenie obrębu Czechnowa i Sułowa Małego, gmina Bojanowo
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:26
Data ogłoszenia: 2017-04-24 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/198/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Rawicz - GPZ Góra, na terenie obrębu Czechnowa i Sułowa Małego, gmina Bojanowo
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:26
Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-04-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.15.2017.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r. wskazująca że uchwała nr 0007.10.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zadworna IV - została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:02
Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-04-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.21.2017.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r. wskazująca że uchwała nr 0007.4.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dryja II, gmina Tuliszków - została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:02
Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/236/17 Rady Gminy Słupca z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap II
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:49
Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/258/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wyłączonych z zabudowy na wschód od Kościerzyna Wielkiego
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:25