Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wrzesiński, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-08-10 Data wydania: 2016-08-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/141/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/230/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-03-14 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/199/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:27
Data ogłoszenia: 2016-01-21 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/175/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid.105/15.
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:37
Data ogłoszenia: 2016-01-21 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:37
Data ogłoszenia: 2015-12-28 Data wydania: 2015-12-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej w Nekli.
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:07:24
Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Borzykowo w rejonie ulicy Wrzesińskiej i Polnej
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:37
Data ogłoszenia: 2015-10-12 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/53/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulic: Dworcowa i Dworzec.
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:25:03
Data ogłoszenia: 2015-07-09 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:33
Data ogłoszenia: 2015-04-14 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 25 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 206/1 i 207/6 - w zakresie działek po podziale nr ewid. 206/4 i 206/14
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:36