Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pleszewski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-09-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 484/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Gołuchów
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:50
Data ogłoszenia: 2016-11-21 Data wydania: 2016-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew - rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej" dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:23:59
Data ogłoszenia: 2016-11-16 Data wydania: 2016-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/208/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:55
Data ogłoszenia: 2016-09-16 Data wydania: 2016-09-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap II
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:56
Data ogłoszenia: 2016-09-07 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.29.2016.21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. wskazujacym że uchwała Nr XVII/82/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wronów – została podjęta z naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/82/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wronów
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:22
Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca dla działek o nr ewid. 310, 312/4 i 313/2.
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/155/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w zachodniej części miasta Dobrzyca.
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:24
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31