Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat nowotomyski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-19 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/195/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 1204/2 położonej w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:16
Data ogłoszenia: 2016-10-18 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/194/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 1473, 1498, 1499 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 1472/1, 1471/9,1474/1 i 1483 położonych w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:16
Data ogłoszenia: 2016-09-16 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Łęczyce
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:56
Data ogłoszenia: 2016-08-02 Data wydania: 2016-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.2.22.2016.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2016r. wskazujące, że uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica dla części wsi Dakowy Mokre, została wydana z naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:57
Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/172/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Perzyny – działka o nr ewidencyjnym 324/1, gmina Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:41
Data ogłoszenia: 2016-07-05 Data wydania: 2016-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica dla części wsi Dakowy Mokre.
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:12
Data ogłoszenia: 2016-06-09 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 201 w Paproci
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:24
Data ogłoszenia: 2016-06-01 Data wydania: 2016-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/156/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia w obszarze działki nr 985/3, położonej w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40
Data ogłoszenia: 2016-06-01 Data wydania: 2016-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/159/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 234/3, 232/1 oraz części działek nr 237/6, 236 i 240/1, położonych w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40
Data ogłoszenia: 2016-06-01 Data wydania: 2016-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/158/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek nr 238/10, 237/2, 1943/6 oraz części działki nr 240/1 położonych w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40