Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pilski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-03-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.164.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. orzekające nieważność uchwały nr XXI/182/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo, działki o numerach geodezyjnych: 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:19
Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-03-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.162.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. orzekające nieważność załącznika nr 1 do uchwały nr XXX/448/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Kossaka w zakresie oznaczenia graficznego dopuszczającego możliwość sytuowania budynku przy granicy działki budowlanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „UA” i „UE”
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:19
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/448/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Al. Powstańców Wielkopolskich i ul.Kossaka
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/449/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Motylewa – ul. Orla
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2016-12-12 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/419/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 14 Lutego i Pl. Konstytucji 3-go Maja
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:34
Data ogłoszenia: 2016-11-22 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Różana Droga
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:13
Data ogłoszenia: 2016-11-21 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Paderewskiego i Różyckiego
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:13
Data ogłoszenia: 2016-11-16 Data wydania: 2016-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki dla części terenu Gospodarstwa Rolnego
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:46
Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-10-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.353.2016.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 października 2016r. orzekające nieważność części § 3 pkt 2 uchwały nr XXVI/127/2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich - w zakresie wyrazów „wysunięcia lub”
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:14:59
Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/383/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Młynarskiej i Promiennej
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:22