Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pilski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/502/17 Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Bocianiej i Jastrzębiej
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:05
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/162/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:50
Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/258/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wyłączonych z zabudowy na wschód od Kościerzyna Wielkiego
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:25
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 998/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:25
Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-03-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.162.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. orzekające nieważność załącznika nr 1 do uchwały nr XXX/448/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Kossaka w zakresie oznaczenia graficznego dopuszczającego możliwość sytuowania budynku przy granicy działki budowlanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „UA” i „UE”
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:19
Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-03-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.164.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. orzekające nieważność uchwały nr XXI/182/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo, działki o numerach geodezyjnych: 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:19
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/448/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Al. Powstańców Wielkopolskich i ul.Kossaka
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/449/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Motylewa – ul. Orla
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2016-12-12 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/419/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 14 Lutego i Pl. Konstytucji 3-go Maja
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:34
Data ogłoszenia: 2016-11-22 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Różana Droga
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:13