Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat złotowski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-25 Data wydania: 2016-10-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.361.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2016r. wskazująca że uchwała nr XXI.143.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego od strony ul. Powstańców, została wydana z naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2016-11-02 17:06:38
Data ogłoszenia: 2016-09-06 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI.145.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:58
Data ogłoszenia: 2016-09-06 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI.147.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Wojska Polskiego a ul. Łowiecką
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:58
Data ogłoszenia: 2016-09-06 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI.143.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego od strony ul. Powstańców
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2016-05-06 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.134.2016.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. orzekające nieważność § 3 ust. 1 uchwały Nr 244/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Roosevelta oraz § 5 ust. 3 pkt 1 w zakresie wyrazów : „z zastrzeżeniem przepisów § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszego planu”
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:11
Data ogłoszenia: 2016-05-02 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.133.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. orzekające nieważność uchwały Nr XVII.113.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:17
Data ogłoszenia: 2016-04-12 Data wydania: 2016-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII.113.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:35
Data ogłoszenia: 2016-04-04 Data wydania: 2016-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 244/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Roosevelta
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:35
Data ogłoszenia: 2016-02-25 Data wydania: 2016-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/141/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej
Data dodania do bazy: 2016-04-11 23:06:15
Data ogłoszenia: 2016-02-25 Data wydania: 2016-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/142/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Piastowskiej
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:57