Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat poznański, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-11-16 Data wydania: 2016-11-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.435.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2016r. orzekające nieważność §16 pkt 9 lit. d uchwały Nr XXII/244/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 5 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 w zakresie wyrazów „oraz miejsc do gromadzenia odpadów stałych przynależnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych h
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:55
Data ogłoszenia: 2016-11-04 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/304/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ul. Kiszkowskiej
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2016-10-28 Data wydania: 2016-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/316/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372.
Data dodania do bazy: 2016-11-02 17:06:38
Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI / 314 / 2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI / 314 / 2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/315/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Skarpie, w Borówcu, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI / 314 / 2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2016-10-06 Data wydania: 2016-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.336.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016r. orzekakące nieważność uchwały Nr XXVI/256/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwaleniami planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw. Osiedla Europejskiego w Zalasewie
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:14:59
Data ogłoszenia: 2016-10-06 Data wydania: 2016-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.342.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016r. orzekające nieważność § 4 ust. 2 pkt 4 i § 15 uchwały XXVI/255/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA A
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:59
Data ogłoszenia: 2016-10-06 Data wydania: 2016-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.342.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016r. orzekające nieważność § 4 ust. 2 pkt 4 i § 15 uchwały XXVI/255/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA A
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:59