Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat szamotulski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-09-30 Data wydania: 2016-09-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.32.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016r. wskazująca iż uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kopanina rej. „Zachodnia I”, Gmina Kaźmierz - została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:56
Data ogłoszenia: 2016-09-26 Data wydania: 2016-09-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/177/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierza – Kiączyna rejon ul. Szkolna i Poznańska III, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:50
Data ogłoszenia: 2016-08-08 Data wydania: 2016-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.298.2016.21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2016r. orzekające nieważność § 10 pkt 5 uchwały Nr XVIII/84/2016 Rady Miasta w Obrzycku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko, w zakresie wyrazu „wyłącznie”
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2016-07-14 Data wydania: 2016-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/230/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Poznańską, F. Nowowiejskiego, Zamkową i rzeką Samą w Szamotułach – ETAP I
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:41
Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/84/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko.
Data dodania do bazy: 2016-07-12 15:06:48
Data ogłoszenia: 2016-06-27 Data wydania: 2016-05-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 180/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Obrzycko
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:36
Data ogłoszenia: 2016-06-22 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 826/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierza-Kiączyna rejon ul. Szkolna i Poznańska III, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:50
Data ogłoszenia: 2016-06-21 Data wydania: 2016-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/194/ 2016 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 268/2 w obrębie geodezyjnym wsi Dobrojewo, gmina Ostroróg.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:11
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/157/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kopanina rej. „Zachodnia I”, Gmina Kaźmierz
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:24
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/156/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kopanina rej. „Przylesie III”, Gmina Kaźmierz.
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:24