Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/381/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, działka nr ewid. 18/5, rejon ulicy Poznańskiej, gmina Dopiewo.
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.189.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. orzekające nieważność §10 ust. 4 pkt c w zakresie wyrazów „przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody” oraz § 10 ust. 4 pkt d uchwały nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Kopernika, ulicy Ogrodowej, ulicy Rolniczej
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/382/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Nad Potokiem, gmina Dopiewo.
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-27 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 292/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-27 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 292/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-27 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/326/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, dla części działek nr 266/3 i 267/5
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-22 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 795/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trąbinek
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-22 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-22 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-20 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Kopernika, ulicy Ogrodowej, ulicy Rolniczej
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:54