Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.197.2017.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2017 r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie nr XXXIV/259/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Okrężnej, Mazowieckiej, Słowiańskiej i Beskidzkiej
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:25
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/342/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – część III
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:01
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/275/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66;
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:25
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.204.2017.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVIII/357/2017 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Góra
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.206.2017.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. orzekające nieważność § 14 pkt 4 lit. b uchwały Nr XXXVI/341/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego, uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U w zakresie wyrazów: „wyłącznie w relacji prawoskrętnej” i „dla relacji prawoskrętnej” oraz rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały w części dotyczącej unieważnionych zapisów planu
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.205.2017.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. orzekające nieważność § 17 pkt 2 uchwały Nr XXXI/376/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik – ETAP 1 i 2 w zakresie wyrazów: „(…) przy czym zakazuje się ich lokalizacji w granicy z działką sąsiednią oraz zblokowania z kolejnym budynkiem mieszkalnym lub budynkiem gospodarczo-garażowym albo wiaty garażowej”
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/342/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – część III
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:01
Data ogłoszenia: 2017-03-31 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/185/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice, dla działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 213/6 położonych w obrębie Rakoniewice Wieś
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-31 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/372/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy)
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-31 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/264/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Zwycięstwa
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35