Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przytuły gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.143.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 lutego 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLIV/346/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przytuły (dz.nr 39/2, 39/4), gmina Ełk1


2