Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat ełcki, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2018-03-14 Data wydania: 2018-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/413/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przykopka, gm. Ełk
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2018-03-13 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL.399.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Obwodnica Północna IV”
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/388/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/386/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, gmina Ełk, obejmującego działki nr ewid. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:47
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII.300.17 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk - Matejki II"
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2017-03-10 Data wydania: 2017-02-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/296/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 155/1, 155/2, 155/3, 155/4.
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2016-12-20 Data wydania: 2016-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI.138.2016 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Stare Juchy, w obrębie Gorłówko, zwanego „Gorłówko - 1”
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:44
Data ogłoszenia: 2016-12-20 Data wydania: 2016-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI.140.2016 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Stare Juchy, w obrębie Dobra Wola, zwanego „Dobra Wola - 3”
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:44
Data ogłoszenia: 2016-08-11 Data wydania: 2016-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.309.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIX/205/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Koziki gm. Ełk obejmującego tereny działek o numerach ewidencyjnych 70/8, 73/7 i 73/9
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:18
Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX.204.16 Rady Miasta Ełku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Piłsudskiego”.
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:18