Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przykopka gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2018-03-14 Data wydania: 2018-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/413/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przykopka, gm. Ełk
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2013-07-02 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/398/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP w gminie Ełk
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:48:01