Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Maleczewo gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-07-18 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/410/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Nowa Wieś Ełcka i obrębu Maleczewo pod lokalizację Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV "Ełk Bis" oraz napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:22
Data ogłoszenia: 2013-07-02 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/398/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP w gminie Ełk
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:48:01
Data ogłoszenia: 2010-02-11 Data wydania: 2009-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/543/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Maleczewo, gmina Ełk.
Data dodania do bazy: 2011-04-14 23:23:00
Data ogłoszenia: 2009-06-16 Data wydania: 2009-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LI/441/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Maleczewo i Barany, Gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57