Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szeligi gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/433/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Szeligi-Buczki, gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:05
Data ogłoszenia: 2013-07-02 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/398/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP w gminie Ełk
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:48:01
Data ogłoszenia: 2013-02-15 Data wydania: 2012-12-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/348/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi – Buczki, obejmującego działkę nr 67/10, gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:38
Data ogłoszenia: 2013-02-15 Data wydania: 2013-02-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.144.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 lutego 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/348/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki, obejmującego działkę nr 67/10, gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:38
Data ogłoszenia: 2010-12-17 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXXIII/680/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki, gmina Ełk, (dz. nr 99)
Data dodania do bazy: 2011-04-08 20:14:00