Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lepaki Wielkie gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2009-06-16 Data wydania: 2009-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LI/442/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej, położonych w obrębach Lepaki i Mołdzie, Gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57