Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mołdzie gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2010-11-23 Data wydania: 2010-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXXII/669/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mołdzie, Gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 14/2
Data dodania do bazy: 2011-02-20 21:03:00
Data ogłoszenia: 2009-06-16 Data wydania: 2009-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LI/442/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej, położonych w obrębach Lepaki i Mołdzie, Gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57