Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Siedliska gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2012-07-31 Data wydania: 2012-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/264/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ełk dla zadania pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku"
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:35:52
Data ogłoszenia: 2012-04-05 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 375/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ze skargi Edwarda i Ireny Korolczuków na uchwałę Rady Gminy Ełk z dnia 1 sierpnia 2007r. nr XVIII/135/2007 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:33