Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Ełcka gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/427/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:53
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-10-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.451.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr LVI/427/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:53
Data ogłoszenia: 2013-07-18 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/410/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Nowa Wieś Ełcka i obrębu Maleczewo pod lokalizację Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV "Ełk Bis" oraz napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:22
Data ogłoszenia: 2013-07-02 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/398/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP w gminie Ełk
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:48:01
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/385/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Ełk
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:08
Data ogłoszenia: 2013-01-28 Data wydania: 2012-11-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 1161/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ze skargi Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operatora S.A. na uchwałę Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 1996r., nr XXII/119/96 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2013-01-28 20:50:34
Data ogłoszenia: 2010-12-31 Data wydania: 2010-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXXIV/690/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 31 Nowa Wieś Ełcka, obejmującego działkę nr 257
Data dodania do bazy: 2011-05-11 20:42:00
Data ogłoszenia: 2009-12-17 Data wydania: 2009-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LXI/523/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka (dz.o nr ewid. 251/1), Gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2011-07-29 21:25:42
Data ogłoszenia: 2009-10-29 Data wydania: 2009-09-16
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LVII/498/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41
Data ogłoszenia: 2009-06-16 Data wydania: 2009-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LI/443/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57