Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mrozy Wielkie gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-03-04 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gmina Ełk, zwanego „Mrozy Wielkie – 14”
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:05:49
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/429/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:04
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-10-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.452.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LVI/429/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:05
Data ogłoszenia: 2013-07-02 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/398/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP w gminie Ełk
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:48:01
Data ogłoszenia: 2012-08-16 Data wydania: 2012-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/265/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Mrozy Wielkie i Regiel gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:54:58
Data ogłoszenia: 2011-08-18 Data wydania: 2011-07-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/94/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, obejmującego działki o nr 17/1 i 17/2, gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2011-08-22 18:41:14
Data ogłoszenia: 2010-08-09 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXIX/622/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, Gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2011-04-28 01:44:00
Data ogłoszenia: 2010-03-19 Data wydania: 2010-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVIII/562/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, Gmina Ełk.
Data dodania do bazy: 2011-05-11 20:26:00
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLVIII/410/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w obrębie Mrozy Wielkie, Gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:29