Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stara Góra gmina Góra, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.400.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Górze Nr IX/72/11 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Stara Góra1


2


3


4


5


6


7


8


9