Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rogów Górowski gmina Góra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-02-03 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 11/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:50
Data ogłoszenia: 2010-04-02 Data wydania: 2010-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/314/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Góra – Zachód
Data dodania do bazy: 2011-05-29 22:37:00
Data ogłoszenia: 2010-04-02 Data wydania: 2010-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI /327/ 10 z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Górze nr XLV/314/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Góra – Zachód
Data dodania do bazy: 2011-06-02 00:52:00