Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gola Górowska gmina Góra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-02-03 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 11/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:50
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-07-23
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 309/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Góra nr XXXI/218/12 z dnia 9 października 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Gola Górowska, dz. nr 72/1
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-05-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.31.14.2013.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/268/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 10 kwietnia 2013 r. uchylającej uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Gola Górowska, dz. Nr 72/1.
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:57:34
Data ogłoszenia: 2013-03-21 Data wydania: 2012-10-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/218/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 9 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Gola Górowska, dz. nr 72/1
Data dodania do bazy: 2013-04-10 21:57:11
Data ogłoszenia: 2010-04-02 Data wydania: 2010-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/314/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Góra – Zachód
Data dodania do bazy: 2011-05-29 22:37:00
Data ogłoszenia: 2010-04-02 Data wydania: 2010-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI /327/ 10 z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Górze nr XLV/314/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Góra – Zachód
Data dodania do bazy: 2011-06-02 00:52:00