Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Radosław gmina Góra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 693/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2016r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Góry nr V/40/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działka nr 26/2
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2015-04-01 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działka nr 26/2
Data dodania do bazy: 2015-04-07 12:34:33
Data ogłoszenia: 2014-02-03 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 11/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:50
Data ogłoszenia: 2012-02-22 Data wydania: 2011-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/148/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działki nr 362/1, 368/1, 368/4, 367.
Data dodania do bazy: 2012-02-22 19:06:09
Data ogłoszenia: 2012-02-22 Data wydania: 2011-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/147/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działki nr 27 i 28.
Data dodania do bazy: 2012-02-22 19:06:09
Data ogłoszenia: 2010-03-03 Data wydania: 2009-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/309/09 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra w zakresie terenu działki nr 362/2 w obrębie Radosław
Data dodania do bazy: 2011-05-18 22:13:00