Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Osetno gmina Góra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-12-20 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 12/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra wyznaczającego obszar górniczy gazu ziemnego „LIPOWIEC” oraz „LIPOWIEC E ” na terenie którego znajduje się wieś Osetno
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:25
Data ogłoszenia: 2011-12-29 Data wydania: 2011-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/124/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Osetno.
Data dodania do bazy: 2011-12-29 22:01:43
Data ogłoszenia: 2011-06-15 Data wydania: 2011-06-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.399.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Górze Nr IX/71/11 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Osetno
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:43:38
Data ogłoszenia: 2010-02-25 Data wydania: 2009-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/293/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra wyznaczającego obszar górniczy gazu ziemnego „LIPOWIEC” oraz „LIPOWIEC E ” na terenie którego znajduje się wieś Osetno
Data dodania do bazy: 2011-05-19 01:36:00
Data ogłoszenia: 2009-12-01 Data wydania: 2009-09-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/273/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra wyznaczającego obszar górniczy gazu ziemnego „LIPOWIEC” oraz „LIPOWIEC E ” na terenie którego znajduje się wieś Osetno dla działek nr 104 i 105 obręb Osetno
Data dodania do bazy: 2011-03-02 22:13:00
Data ogłoszenia: 2009-02-04 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/204/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra działka nr 211/1 obrębie Osetno
Data dodania do bazy: 2011-03-12 00:27:00